จารึกวัดวิสุทธาราม

จารึก

จารึกวัดวิสุทธาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดวิสุทธาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 4 จารึกวัดวิสุทธาราม พ.ศ. 2035

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2035

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 16 บรรทัด แต่ละด้านมี 8 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 57 ซม. สูง 58 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 4”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 4 จารึกวัดวิสุทธาราม พ.ศ. 2035”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “จารึกวัดวิสุทธอาราม”

ปีที่พบจารึก

เดือนเมษายน พ.ศ. 2513

สถานที่พบ

วัดร้าง ภายในโรงเรียนบ้านห้วยปง ตำบลแม่ปืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 106-108.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 128-133.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้พบที่วัดร้างแห่งหนึ่งในบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยปง ตำบลแม่ปืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ติดกับถนนไฮเวย์ สายพะเยา-เชียงราย) ห่างจากอำเภอประมาณ 3 กม. พระครูจันทคุณาคม วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ปืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้นำมามอบไว้แก่พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันคือพระธรรมวิมลโมลี รองเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา) ศิลาจารึกหลักนี้เดิมขึ้นอยู่ในบัญชีจารึกจังหวัดเชียงราย เลขที่ ชร. 18 (ชร./พ.8) ได้ตั้งเป็นบัญชีจารึกจังหวัดพะเยา เลขที่ พย. 4 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2035 ลุงพระเป็นเจ้าเมิงเชียงราย (ลุงของพระเจ้ายอดเชียงราย) กับเจ้าพันเค้าเมิงพ่อน้อย ได้ให้คนมาฝังศิลาจารึกไว้ที่วัดวิสุทธอาราม

ผู้สร้าง

ลุงพระเป็นเจ้าเมิงเชียงราย (ลุงของพระเจ้ายอดเชียงราย) กับเจ้าพันเค้าเมิงพ่อน้อย

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 854 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2035 อันเป็นสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2030-2038)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 4 จารึกวัดวิสุทธาราม พ.ศ. 2035,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 106-108.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 4 จารึกวัดวิสุทธอาราม,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 128-133.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 4 side 1+.copy 1 และ PY 4 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170