Blog

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

คนขาว-คนดำ ธรรมขาว-ธรรมดำ : ปริศนาธรรมจากภาพจิตรกรรมวัดบวรฯ

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 16:12:46

Blog

จำนวน 30 รายการ

คนขาว-คนดำ ธรรมขาว-ธรรมดำ : ปริศนาธรรมจากภาพจิตรกรรมวัดบวรฯ

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 16:12:46

ความสับสนในเรื่องของ "ปาง" กับ "พุทธอิริยาบถ"

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 08:51:14

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ 8 : แมวนิลจักร

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:26:59

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ 7 : แมวโกนจา

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 11:15:10

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ 6 : แมววิเชียรมาศ

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 14:26:59

แผ่นทองคำกับจารึก

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09:32:19

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170