Blog

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๓ : สังฆาฏนรก

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 15:59:06

Blog

จำนวน 30 รายการ

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๓ : สังฆาฏนรก

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 15:59:06

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๒ : กาลสูตรนรก

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14:25:13

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๑ : สัญชีวนรก

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10:54:56

จารึกแจ้งโจร ?!?

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:14:10

การเดินทางของข้อมูลจารึก สู่ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10:49:31

ว่าด้วยเรื่องของ "ข้า" ในจารึก

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 18:29:34

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170