จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านต่อ >
2. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
3. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
4. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
5. จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
6. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170