จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 1352 รายการ

1. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

2. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

3. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >

4. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

5. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >

6. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >

7. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >

8. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 8 อ่านต่อ >

9. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 9 อ่านต่อ >

10. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 10 อ่านต่อ >

11. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 11 อ่านต่อ >

12. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

13. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

14. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

15. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >

16. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

17. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >

18. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >

19. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 1 หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ) อ่านต่อ >

20. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 2 หน้าต่างด้านเหนือ (1) อ่านต่อ >

21. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 3 หน้าต่างด้านเหนือ (2) อ่านต่อ >

22. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 4 หน้าต่างด้านเหนือ (3) อ่านต่อ >

23. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 5 หน้าต่างด้านเหนือ (4) อ่านต่อ >

24. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 6 หน้าต่างด้านเหนือ (5) (คณะรามัญ) อ่านต่อ >

25. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 7 หน้าต่างด้านเหนือ (6) อ่านต่อ >

26. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 8 หน้าต่างด้านเหนือ (7) อ่านต่อ >

27. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 9 หน้าต่างด้านเหนือ (8) อ่านต่อ >

28. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 10 หน้าต่างด้านเหนือ (9) อ่านต่อ >

29. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 11 หน้าต่างด้านหลัง อ่านต่อ >

30. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 12 หน้าต่างด้านหน้า (คณะใต้) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170