จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 16 รายการ

1. จารึกธรรมมิกราชา อ่านต่อ >
2. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
3. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
4. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 1 อ่านต่อ >
5. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 2 อ่านต่อ >
6. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านต่อ >
7. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >
8. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >
9. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >
10. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านต่อ >
11. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านต่อ >
12. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 1 อ่านต่อ >
13. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 2 อ่านต่อ >
14. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >
15. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
16. จารึกแม่หินบดเวียงมะโน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170