จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 19 รายการ

1. จารึกธรรมมิกราชา อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๒/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๓/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๔/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกแม่หินบดเวียงมะโน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170