จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์

จำนวน 1711 รายการ

1. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๔ (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๖ (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑ (กลบทธงนำริ้ว) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๙ (ภาพเงี้ยว) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๗ (ภาพหุ้ยหุย) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๗ (หตวิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (ปุฬวกะ) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒ (กลบทหงษคาบพวงแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓ (กลบทดุริยางค์จำเรียง) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔ (กลบทมยุราฟ้อนหาง) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๕ (กลบทรักร้อย) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๖ (กลบทสร้อยสน) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๗ (กลบทพยัฆค่ามห้วย) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๘ (กลบทกินรเกบบัว) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๙ (กลบทพินประสานสาย) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๐ (กลบทตะเข็บไต่ขอน) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170