จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์

จำนวน 1752 รายการ

1. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๔ (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านต่อ >
4. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านต่อ >
5. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๖ (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
8. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑ (กลบทธงนำริ้ว) อ่านต่อ >
11. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๙ (ภาพเงี้ยว) อ่านต่อ >
13. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๗ (ภาพหุ้ยหุย) อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องริ้วกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคที่คอสองศาลาหลังเหนือ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๗ (หตวิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (ปุฬวกะ) อ่านต่อ >
25. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒ (กลบทหงษคาบพวงแก้ว) อ่านต่อ >
26. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓ (กลบทดุริยางค์จำเรียง) อ่านต่อ >
27. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔ (กลบทมยุราฟ้อนหาง) อ่านต่อ >
28. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๕ (กลบทรักร้อย) อ่านต่อ >
29. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๖ (กลบทสร้อยสน) อ่านต่อ >
30. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๗ (กลบทพยัฆค่ามห้วย) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170