จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-ปฏิจจสมุปบาท

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านต่อ >
2. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >
3. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านต่อ >
4. จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996 อ่านต่อ >
5. จารึกแผ่นทองแดงวัดไชยวัฒนาราม อ่านต่อ >
6. จารึกที่ศาลเจ้าข้างองค์พระปฐมเจดีย์ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170