จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระอุโบสถ

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านต่อ >
2. จารึกวัดนาหลวง อ่านต่อ >
3. จารึกบนลานเงิน วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
4. จารึกวัดโบสถ์ บ้านบ่อ อ่านต่อ >
5. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
6. จารึกวัดบ้านทับม้า (ปทุมาวนาราม) อ่านต่อ >
7. จารึกวัดบ้านหนองอุ่ม อ่านต่อ >
8. จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดม่อนช้าง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170