จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 18 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2472, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-เจ้าแก้วนวรัฐ, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีดำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดนาหลวง น่าน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระอุโบสถ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ฉลองพระพุทธรูป, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-พระจันทิมาธรรม,

จารึกวัดนาหลวง

จารึก

จารึกวัดนาหลวง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 10:25:29 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดนาหลวง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก วัดนาหลวง 1 (นน. 2074) จ.ศ. 1293 (พ.ศ. 2474)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2474

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 13 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง 25 ซม. สูง 15 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 2074”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาหลวง ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาหลวง ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 268-271.

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. 2472 พระจันทิมาธรรม เจ้าอาวาสวัดหลวงเป็นประธาน พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และอุบาสกอุบาสิกาในหมู่บ้านแห่งนี้ ได้ร่วมกันก่อสร้างพระอุโบสถ จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2474 ทั้งหมดจึงได้พร้อมใจกันถวายพระอุโบสถไว้กับพระพุทธศาสนา โดยผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างทั้งหลายต่างตั้งความปรารถนาให้ได้รับความสุข 3 ประการมีพระนิพพานเป็นที่สุด

ผู้สร้าง

พระจันทิมาธรรม เจ้าอาวาสวัดหลวง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และอุบาสกอุบาสิกาในหมู่บ้าน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ 1 คือ “จุลศักราชได้ 1291 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2474

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “ศิลาจารึก วัดนาหลวง 1 (นน. 2074) จ.ศ. 1293 (พ.ศ. 2474),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 268-271.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ 19-25 มกราคม 2551

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170