จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแท่งสี่เหลี่ยม

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทเมืองแขก 1 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทเมืองแขก 2 อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าธรรมรังสี อ่านต่อ >
5. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทเมืองแขก 3 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170