จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง-สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมหาราช

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
2. จารึกวัดจอมมณี อ่านต่อ >
3. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านต่อ >
4. จารึกวัดผดุงสุข ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) อ่านต่อ >
6. จารึกวัดพังเพา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170