จารึกวัดมหาธาตุ จ. ยโสธร

จารึก

จารึกวัดมหาธาตุ จ. ยโสธร

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดมหาธาตุ จ. ยโสธร

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด บรรทัดที่ ๘ - ๑๐ หินกระเทาะ อ่านไม่ได้ความ

วัตถุจารึก

ศิลาทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๑ ซม. สูง ๘๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ยส. ๔”
๒) ในหนังสือ อักษรธรรมอีสาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕) กำหนดเป็น “จารึกวัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร”
๓) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว กำหนดเป็น “จารึกวัดมหาธาตุ ยโสธร”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

หน้าพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หน้าพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

พิมพ์เผยแพร่

๑) อักษรธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕), ๒๑๗.
๒) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๖๑ - ๒๖๒.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้มีการอ่านครั้งแรกใน เพ็ญพักตร์ ลิ้มสัมพันธ์ "อักษรธรรมอีสาน" วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๕ และ ธวัช ปุณโณทก ได้อ่านเพิ่มเติมในส่วนที่ชำรุดและมีคำอ่านไม่ตรงกับครั้งแรกบางคำ

เนื้อหาโดยสังเขป

พระสงฆ์ และบรรดาเจ้านายในท้องถิ่นได้ร่วมกันกระทำกุศล

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๑๔๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๐ อันเป็นสมัยที่พระเจ้านันทเสน ปกครองราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ สมัยเป็นเมืองขึ้นของไทย (พ.ศ. ๒๓๒๔ - ๒๓๓๘) ตรงกับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) เพ็ญพักตร์ ลิ้มสัมพันธ์, อักษรธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕), ๒๑๗.
๒) ธวัช ปุณโณทก, "จารึกวัดมหาธาตุ ยโสธร," ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๑ - ๓๖๒.
๓) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๒๖๑ - ๒๘๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170