จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๖๖ วัดหมื่นล้าน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๓

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ

ขนาดวัตถุ

สูง ๖๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. ๑๑๙"
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "๑๖๖ วัดหมื่นล้าน"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๕๙-๑๖๐.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ด้านหน้าฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ จำนวน ๘ บรรทัด ที่วัดหมื่นล้านนี้มีพระพุทธรูป ๔ องค์ ๔ อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน มีคำจารึกเหมือนกัน ถูกสร้างขึ้นในเวลาเดียวกันโดยบุคคลเดียวกัน และมีรูปแบบทางศิลปกรรมใกล้เคียงกัน ฮันส์ เพนธ์ จึงสันนิษฐานว่าเป็นการสร้างขึ้นเป็นชุด ๔ องค์

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๔๓ เจ้าสุริยวงศา, เจ้าสุคนธาผู้เป็นภรรยา และลูกทุกคนร่วมกันสร้าง พระพุทธรูป องค์นี้เพื่อค้ำชูพุทธศาสนา ขอให้เป็นปัจจัยแก่นิพพาน

ผู้สร้าง

เจ้าสุริยวงศา, เจ้าสุคนธา และลูกทุกคน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๖๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๑๖๖ วัดหมื่นล้าน,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๕๙-๑๖๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170