จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๔

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๔

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๐๙ วัดศรีเกิด

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด (จารึกรอบฐานพระพุทธรูป)

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

ขนาดวัตถุ

สูง ๑๓๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. ๑๒๙"
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "๒๐๙ วัดศรีเกิด"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๗๙-๑๘๐.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่รอบฐานพระพุทธรูปสำริด ปางอุ้มบาตร จำนวน ๒ บรรทัด ข้อมูลจาก ดร.ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ระบุว่า พระครูขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด กล่าวว่านางคำใส แต่ย่งฮวด เป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ถวายแด่วัดศรีเกิด โดยสร้างให้น้ำหนักขององค์พระเท่ากับน้ำหนักของตนเอง ปัจจุบัน ภายในวิหารวัดศรีเกิด ยังมีภาพถ่ายของนางคำใส โดยระบุนามว่า แม่คำใส แต่ย่งฮวด (จุลาสัย) รวมถึงวันเดือนปีที่เสียชีวิต คือ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่ออายุได้ ๗๓ ปี

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการหล่อและสมโภชพระพุทธรูปองค์นี้ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยระบุนามผู้สร้างและน้ำหนักขององค์พระรวมถึงฤกษ์อย่างละเอียด

ผู้สร้าง

นางคำใส แต่ย่งฮวดและลูกทุกคน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๘๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๗ ในรัชกาล พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
ฮันส์ เพนธ์, "๒๐๙ วัดศรีเกิด," ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๗๙-๑๘๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170