จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๒๐ วัดหมื่นล้าน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๒๒

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปซึ่งทำเป็นขั้นบันได

ขนาดวัตถุ

ฐานสูง ๑๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๑๓”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๑๒๐ วัดหมื่นล้าน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๔๗-๑๔๘.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ด้านหน้าฐานพระพุทธรูปไม้ปางประทับยืน ๒ องค์ องค์ที่ ๑ สูง ๑๘ ซม. องค์ที่ ๒ สูง ๓๑ ซม. ทั้ง ๒ องค์ ประทับยืนบนบันไดสูง ๑๐ ซม.

เนื้อหาโดยสังเขป

จุลศักราช ๑๒๔๑ นายน้อยคันธาและพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่วมกันสร้างพระพุทธรูปไว้ค้ำชูพุทธศาสนา

ผู้สร้าง

น้อยคันธาและพ่อแม่พี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๔๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๒ ในรัชกาลพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๖-๒๔๓๙)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนส์, “๑๒๐ วัดหมื่นล้าน,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๔๗-๑๔๘.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170