จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์

จารึก

จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557 10:13:11 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 22 จารึกวัดพระยาแสนหลวงพิงคไชย, ชม. 22 จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ พ.ศ. 2129

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2129

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 3 บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

รูประฆัง (เดง)

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 22 จารึกวัดพระยาแสนหลวงพิงคไชย”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 22 จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ พ.ศ. 2129”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระสิงห์ (หอระฆังด้านซ้ายหลังวิหาร) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 89-90.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. 2129 พระยาแสนหลวงพิงไชยและพระเทวีได้มีศรัทธาสร้างระฆังลูกนี้ไว้ตีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า และใช้เตือนพระสงฆ์ให้ลงอุโบสถปวารณากรรม

ผู้สร้าง

พระยาแสนหลวงพิงไชยและพระเทวี

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุจุลศักราช 948 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2129 อันเป็นสมัยที่สาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2122-2150)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (34)-(35).
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 22 จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ พ.ศ. 2129,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 89-90.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170