ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ข้าว"

จำนวน 6 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
นาลมแลง ๑๐๐ นาขี้กากับไร่หลวง ๑๐๐ ข้าว จารึกวัดหมื่นลอ ๒/๔ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
วัดอันนี้หมื่นน้อยหน่อหากรังสร้างเป็นลูกวัดสุวรรณมหาพิหาร แลนา ๘๗๕ ข้าวนี้ บ้าน ๑๑ บ้าน จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น ๑/๘ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าขุนผู้ใดอย่าเอาคนกับนากล้วย ๓๐ ข้าวนี้ออกจากพระเจ้าสักอัน จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง ๒/๘ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
แสนข้าววัดเจ้าพ . . . ลังบุน ๑ จารึกวัดดนลูง ๑/๑๐ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ร้อยข้าวนา . . . ๔๕,๐๐๐ ร้อยข้าวนาหนองเทง ค่า ๔๕,๐๐๐ อยู่ปากเบงครำ จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ๒/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ไว้เพื่อน ๒๐ ครัว ไว้นา ๓๐๐ ข้าว วัดเชียงรอมาไว้กับวัดนี้ ไว้หื้อเป็นวัดลูกพระเป็นเจ้าเชียงราย จารึกวิหารจันทรอาราม ๑/๖ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170