จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปลูกพระศรีมหาโพธิ

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านต่อ >
3. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านต่อ >
4. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >
5. จารึกวัดช้างล้อม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170