จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-กระทำสัตย์สาบาน

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
2. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
3. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
4. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านต่อ >
5. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 4 อ่านต่อ >
6. จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170