จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี-ฝังศิลาจารึก

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดป่าเหียง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดวิสุทธาราม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170