จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การปกครองข้าทาส

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกปราสาททัพเสียม 1 อ่านต่อ >
2. จารึกวัดสุปัฏนาราม 2 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทโตนตวล 1 อ่านต่อ >
4. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
5. จารึกสด๊กก๊อกธม 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170