จารึกปราสาทโตนตวล 1

จารึก

จารึกปราสาทโตนตวล 1

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทโตนตวล 1

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1545

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 13 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

กรอบประตูปราสาท ผนังข้างด้านทิศเหนือ ส่วนบนชำรุดหักหายไป

ขนาดวัตถุ

กว้าง 40 ซม. สูง 95 ซม. หนา 27.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ศก. 9”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมพาพันธ์ 2544) กำหนดเป็น “จารึกปราสาทโตนตวล 1”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

กรอบประตูมุขด้านหน้าปราสาทประธาน ปราสาทโตนตวล บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้พบ

ทหารพราน สังกัดกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันอยู่ที่

ปราสาทโตนตวล บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2544) : 99-104.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้เดินทางไปสำรวจศิลาจารึก จัดทำสำเนาจารึก และถ่ายภาพ บันทึกข้อมูลจารึก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นการออกคำสั่งโดยพระบรมบพิตรให้เผยแพร่คำประกาศจับสองข้าทาส คือ จันทรพรกับลาตวิ ที่ไกรจักวัลละ มอบให้เป็นข้าทาสแก่พระกัมรเตงชคัต ข้าทาสทั้งสองคงจะหนี จึงมีประกาศจับ พร้อมทั้งระบุโทษผู้ละเลยหน้าที่ ไม่เผยแพร่คำประกาศจับดังกล่าว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ 8 ระบุศักราช 924 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1545 อันเป็นปีสุดท้ายแห่งการครองราชสมบัติของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1544-1545) ซึ่งประทับอยู่ที่นครธม ถูกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 บุตรเจ้านครตามพรลิงค์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ยกกองทัพมาโจมตี เข้ายึดเมืองนครธมไว้ได้ แล้วเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทน (พ.ศ. 1545-1593) ฉะนั้น พ.ศ. 1545 จึงอยู่ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 1 และต้นรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกปราสาทโตนตวล,” ศิลปากร 44, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2544) : 99-104.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-11, ไฟล์; SK_001fL)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170