จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา

จำนวน 1579 รายการ

61. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๒๙ มหาสุวราชชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
62. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๗ สาลิยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
63. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๕ ตุณฑิกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
64. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๔ ขัชโชปนชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
65. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๖ ชุณหชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
66. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๕ มาตุโปสกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
67. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๔ จารึกแผ่นที่ ๔ ฆตบัณฑิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
68. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๓ หิริชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
69. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๒ สีลวิมังสชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
70. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๕๖ การันทิยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
71. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๕๕ ธังกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
72. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๕๔ อุรคชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
73. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๔ จารึกแผ่นที่ ๓ ฆตบัณฑิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
74. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๔ จารึกแผ่นที่ ๒ ฆตบัณฑิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
75. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๑ วัณณาโรหชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
76. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๐ สุสันธีชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
77. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๕๙ สุวรรณมิคชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา) อ่านต่อ >
78. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๗๑ ทีฆดิสโกสลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
79. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๒๒ ทัทธภายชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
80. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๑๑ ปุจิมันทชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา) อ่านต่อ >
81. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๗ มาตังคชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
82. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๐ ปัญจะอุโบสถะชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
83. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๔ (จันทกุมารชาฎก) อ่านต่อ >
84. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๕ (พรหมนาระทะชาฎก) อ่านต่อ >
85. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๑ (เนมีราชชาฎก) อ่านต่อ >
86. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๓ (ภูริทัตชาฎก) อ่านต่อ >
87. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๒ (อุมังคชาฎก) อ่านต่อ >
88. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๓๘ (เตมียะชาฎก) อ่านต่อ >
89. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส ๑ อ่านต่อ >
90. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ชูชกบัพ ๗๙) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170