จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดเชียงของ น่าน

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 1 อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 2 อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 3 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 4 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 5 อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 6 อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 7 อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 8 อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 9 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170