ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ พ่อเฒ่าจันทาและแม่เฒ่ามูลมาพร้อมด้วยญาติพี่น้องและบุตรหลานทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อค้ำชูพระศาสนา และปรารถนาให้ผลบุญนั้นเป็นปัจจัยค้ำชูพวกตนไปทุกภพชาติ"/> ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ พ่อเฒ่าจันทาและแม่เฒ่ามูลมาพร้อมด้วยญาติพี่น้องและบุตรหลานทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อค้ำชูพระศาสนา และปรารถนาให้ผลบุญนั้นเป็นปัจจัยค้ำชูพวกตนไปทุกภพชาติ"> ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ พ่อเฒ่าจันทาและแม่เฒ่ามูลมาพร้อมด้วยญาติพี่น้องและบุตรหลานทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อค้ำชูพระศาสนา และปรารถนาให้ผลบุญนั้นเป็นปัจจัยค้ำชูพวกตนไปทุกภพชาติ">

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๗

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๗

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2557 14:35:15 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๗

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเชียงของ ๗ (นน. ๒๐๙๐) จ.ศ. ๑๒๖๒ (พ.ศ. ๒๔๔๓)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๓

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๑๒ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๔๓.๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๑๒.๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๑๓.๓ ซม. สูง ๑๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๙๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๕๐-๓๕๓.

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ พ่อเฒ่าจันทาและแม่เฒ่ามูลมาพร้อมด้วยญาติพี่น้องและบุตรหลานทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อค้ำชูพระศาสนา และปรารถนาให้ผลบุญนั้นเป็นปัจจัยค้ำชูพวกตนไปทุกภพชาติ

ผู้สร้าง

พ่อเฒ่าจันทาและแม่เฒ่ามูลมาพร้อมด้วยญาติพี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “ศักราช ๑๒๖๒ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเชียงของ ๗ (นน. ๒๐๙๐) จ.ศ. ๑๒๖๒ (พ.ศ. ๒๔๔๓),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๕๐-๓๕๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170