จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 3

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 3

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2557 17:13:04 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 3

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเชียงของ 3 (นน. 2086) จ.ศ. 1179 (พ.ศ. 2360)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2360

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึกที่ฐานพระพุทธรูป 10 บรรทัด, ด้านหน้า 9 บรรทัด และขอบด้านล่าง 1 บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง 40.5 ซม. หน้าตักกว้าง 19.5 ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง 26.5 ซม. สูง 14 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 2086”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 332-337.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2360 ปรมวังสะภิกขุพร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยทองแดง ทองแข และทองเหลือง เพื่อค้ำชูพระศาสนาตราบ 5,000 ปี โดยมีศิษย์ที่ชื่อยาสิทธิเป็นผู้ตกแต่งพระพักตรของพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ปรมวังสะภิกขุพร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกคน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ 10 คือ “ศักราช [1179]” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2360

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเชียงของ 3 (นน. 2086) จ.ศ. 1179 (พ.ศ. 2360),” ใน  การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 332-337.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ 19-25 มกราคม 2551

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170