จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2557 17:13:04 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเชียงของ ๓ (นน. ๒๐๘๖) จ.ศ. ๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๖๐)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๖๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึกที่ฐานพระพุทธรูป ๑๐ บรรทัด, ด้านหน้า ๙ บรรทัด และขอบด้านล่าง ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๔๐.๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๑๙.๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๒๖.๕ ซม. สูง ๑๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๘๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๓๒-๓๓๗.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๓๖๐ ปรมวังสะภิกขุพร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยทองแดง ทองแข และทองเหลือง เพื่อค้ำชูพระศาสนาตราบ ๕,๐๐๐ ปี โดยมีศิษย์ที่ชื่อยาสิทธิเป็นผู้ตกแต่งพระพักตรของพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ปรมวังสะภิกขุพร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกคน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑๐ คือ “ศักราช [๑๑๗๙]” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเชียงของ ๓ (นน. ๒๐๘๖) จ.ศ. ๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๖๐),” ใน  การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๓๒-๓๓๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170