จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๔

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๔

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2557 10:08:57 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเชียงของ ๔ (นน. ๒๐๘๗) จ.ศ. ๑๑๖๗ (พ.ศ. ๒๓๔๘)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๔๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๕ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๓๔ ซม. หน้าตักกว้าง ๑๖ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๑๗.๕ ซม. สูง ๑๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๘๗”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๓๘-๓๔๑.

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๓๔๘ วัชชิระสามเณรพร้อมด้วยบิดามารดาได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

วัชชิระสามเณรพร้อมด้วยบิดามารดา

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “ศักราช ๑๑๖๗” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเชียงของ ๔ (นน. ๒๐๘๗) จ.ศ. ๑๑๖๗ (พ.ศ. ๒๓๔๘),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๓๘-๓๔๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170