จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดนาราบ น่าน

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกวัดนาราบ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๔ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๖ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๗ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๘ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170