จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดนาราบ น่าน

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกวัดนาราบ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๓ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๔ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๕ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๖ อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๗ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๘ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๙ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๐ อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๑ อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒ อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๓ อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๔ อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๖ อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๗ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๘ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170