จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2557 09:40:12 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ ๑๖ (นน. ๒๐๖๗) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๕

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๕

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๖ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๑๙.๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๗.๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๙ ซม. สูง ๕.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๖๗”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๔๓-๒๔๖.

เนื้อหาโดยสังเขป

ผู้ชื่ออินถาพร้อมด้วยน้องและบุตรหลานทุกคนได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้เพื่อค้ำชูพระพุทธศาสนาตราบเท่า ๕,๐๐๐ ปี

ผู้สร้าง

อินถาพร้อมด้วยน้องและบุตรหลาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุโดยพิจารณาจากรูปแบบอักษรและบริบท ได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗,จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ ๑๖ (นน. ๒๐๖๗) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๕,” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๔๓-๒๔๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170