จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 15

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 15

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2557 10:13:19 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 15

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ 18 (นน. 2069) จ.ศ. 1155 (พ.ศ. 2335)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2335

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก 7 บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง 24 ซม. หน้าตักกว้าง 9 ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง 11.5 ซม. สูง 8.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 2069”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 251-254.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2335 ขนานไชยเสนพร้อมด้วยพี่น้องและบุตรหลานทุกคนได้สร้างพระพุทธรูปชิน 1 องค์และพระพุทธรูปเงิน 2 องค์ ไว้เพื่อค้ำชูพระศาสนา ปรารถนาเอาสุข 3 ประการมีพระนิพพานเป็นที่สุด

ผู้สร้าง

ขนานไชยเสนพร้อมด้วยพี่น้องและบุตรหลาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ 1 คือ “ศักพทะ 1154 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2335

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ 18 (นน. 2069) จ.ศ. 1155 (พ.ศ. 2335),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 251-254.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ 19-25 มกราคม 2551

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170