จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2557 10:13:19 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ ๑๘ (นน. ๒๐๖๙) จ.ศ. ๑๑๕๕ (พ.ศ. ๒๓๓๕)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๗ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๒๔ ซม. หน้าตักกว้าง ๙ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๑๑.๕ ซม. สูง ๘.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๖๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๕๑-๒๕๔.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๓๓๕ ขนานไชยเสนพร้อมด้วยพี่น้องและบุตรหลานทุกคนได้สร้างพระพุทธรูปชิน ๑ องค์และพระพุทธรูปเงิน ๒ องค์ ไว้เพื่อค้ำชูพระศาสนา ปรารถนาเอาสุข ๓ ประการมีพระนิพพานเป็นที่สุด

ผู้สร้าง

ขนานไชยเสนพร้อมด้วยพี่น้องและบุตรหลาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “ศักพทะ ๑๑๕๔ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ ๑๘ (นน. ๒๐๖๙) จ.ศ. ๑๑๕๕ (พ.ศ. ๒๓๓๕),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๕๑-๒๕๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170