จารึกบนฐานประติมากรรมรูปสุกร

จารึก

จารึกบนฐานประติมากรรมรูปสุกร

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 11:29:02 )

ชื่อจารึก

จารึกบนฐานประติมากรรมรูปสุกร

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๕๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน สีเทา

ลักษณะวัตถุ

ฐานประติมากรรม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๘๐ ซม. สูง ๕๘ ซม. หนา ๕ มม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ กำหนดเป็น "หลักที่ ๒๗๙ ศิลาจารึกบนฐานสุกรยืน"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

หน้าวัดราชประดิษฐ์ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หน้าวัดราชประดิษฐ์ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๒๑๔.

ประวัติ

จารึกหลักนี้ นายประสาร บุญประคองเป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเรียกว่า "หลักที่ ๒๗๙ ศิลาจารึกบนฐานสุกรยืน"

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระชนมายุยืนนาน ตอนท้ายกล่าวถึงพระนามและนามผู้สร้างซึ่งได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์, พระยาพิพัฒโกษา (เศเลสติโน ซาเวียร์) และ พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) โดยระบุปีที่สร้างคือ พ.ศ. ๒๔๕๖

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกว่า "สร้างไว้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๖" ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. ๖) แห่งราชวงศ์จักรี (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก: ๑) ประสาร บุญประคอง, "หลักที่ ๒๗๙ คำอ่านศิลาจารึกบนฐานสุกรยืน," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๒๑๔. ๒) จินตนา กระบวนแสง, "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (พ.ศ. ๒๔๐๖ - ๒๔๙๐)," ใน ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๒), ๕๐ - ๕๖. ๓) อารี สุทธิเสวันต์, "นายพลเรือตรี พระยาราชสงคราม," ใน ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๒), ๗๖ - ๘๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170