จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย

จารึก

จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

เลขที่ 36/6, จารึกสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลี, หลักที่ 292 จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช 1963

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 6 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 8 บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง 4.7 ซม. ยาว 22.7 ซม. หนัก 20 กรัม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กพ. 5”
2) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “เลขที่ 36/6”
3) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 กำหนดเป็น “จารึกสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลี”
4) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7 กำหนดเป็น “หลักที่ 292 จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พระเจดีย์เก่าหน้าวัดพระยืน นอกกำแพงเมืองเก่าด้านตะวันออก จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้พบ

ร.ต.อ. ก่าย ครองแก้ว

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 167-170.
2) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7 (กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534), 59-62.

ประวัติ

จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอยนี้ ขุดพบที่พระเจดีย์เก่าหน้าวัดพระยืน นอกกำแพงเมืองเก่า จังหวัดกำแพงเพชร ร.ต.อ. ก่าย ครองแก้ว พะธำมะรง จังหวัดกำแพงเพชร มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไม่ปรากฎหลักฐานการพบและการมอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก กองหอสมุดแห่งชาติ สำรวจและจำลองอักษร เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2526

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องที่จารึกด้านที่ 1 กล่าวถึงเสด็จพ่อพระยาสอยฯ และการเสวยราชย์ ด้านที่ 2 กล่าวถึงสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลีฯ และการประดิษฐานผอบพระรัตนธาตุเจ้า น่าเสียดายปลายของลานเงินได้ชำรุดขาดหายไป ทำให้ข้อความจารึกไม่ต่อเนื่องกัน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ระยะอายุกาลจารึก ปรากฎเกณฑ์ปีมหาศักราช 1342 ปีชวด พุทธศักราช 1963 ในรัชสมัยพระยาบรมบาล พระมหาธรรมราชาที่ 4 แห่งกรุงสุโขทัย ตรงกับรัชสมัยพระนครอินทราธิราช แห่งพระนครศรีอโยธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2546, จาก :
1) เทิม มีเต็ม และประเสริฐ ณ นคร, “จารึกสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลี,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19-24 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 167-170.
2) เทิม มีเต็ม และประเสริฐ ณ นคร, “หลักที่ 292 จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7 : ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534), 59-62.

ภาพประกอบ

ภาพจำลองอักษรจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170