จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑

จารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2550 16:42:54 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 17:27:35 )

ชื่อจารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๙๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ไม่ทราบจำนวนด้านและจำนวนบรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กำหนดเป็น "พระราชสาสนจารึกในแผ่นสุพรรณบัตร พระราชทานเซอยอนโบวริงอรรคราชทูตอังกฤษเชิญไปถวายสมเด็จพระนางวิกตอริยา ราชินี เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๙๘"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๕๒๑).

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอเจริญพระราชไมตรีกับสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียและกล่าวถึงการทำสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษโดยมี เซอร์ จอห์น เบาว์ริง เป็นราชทูต ตอนท้ายกล่าวขอบคุณสำหรับเครื่องราชบรรณาการ โดยทางไทยได้จัดส่งสิ่งของเป็นการตอบแทนไปพร้อมกับพระราชสาส์นฉบับนี้

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๑๗ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๙๘ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๓๔๗ – ๒๔๑๑, "พระราชสาส์นจารึกในแผ่นสุพรรณบัตร พระราชทานเซอยอนโบวริงอรรคราชทูตอังกฤษเชิญไปถวาย สมเด็จพระนางวิกตอริยา ราชินี เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๙๘," ใน พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑), ๔๓๕ - ๔๓๗.
๒) ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคอาณาจักรอยุธยา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖).
๓) ส. พลายน้อย, ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, ๒๕๓๘).
๔) Mike Ashley, The mammoth book of British king and queen (London : Robinson, ๑๙๙๙).

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170