จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1

จารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15:10:03

ชื่อจารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช 2398

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ไม่ทราบจำนวนด้านและจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

หอพระสมุดวชิรญาณ (พ.ศ. 2521)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระเจ้ากรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุธยา” หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2394 – 2411
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สมเด็จพระนางวิกตอริยา” (Alexandrina Victoria) ครองราชย์ระหว่างคริสต์ศักราช 1837 – 1901 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ทวีปบริตาเนียแลไอยิแลน” คือ The United Kingdom of Great Britain and Ireland
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สัปตศก” หมายถึง จุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 7 ในที่นี้ คือ จ.ศ. 1217 ตรงกับ พ.ศ. 2398
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เซอยอน โบวริง” หรือ เซอร์ จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) คือ เอกอัครราชทูตจากราชสำนักอังกฤษซึ่งเดินทางเข้ามาถึงปากน้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2398 เพื่อเจรจาทำสนธิสัญญาในวันที่ 9 เมษายน ของปีเดียวกัน ฝ่ายไทยเรียกสัญญาดังกล่าวว่า “สัญญาเบาว์ริ่ง” เซอร์ จอห์น เบาว์ริง ใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยรวม 1 เดือน เมื่อเดินทางกลับอังกฤษ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้า ฯ ให้แต่งตั้งเป็น “พระยาสยามนุกูลกิจ สยามิศรมหายศ”
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : วันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ศักราช 1217“ เป็นจุลศักราช ตรงกับ พ.ศ. 2398
 

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170