จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2550 13:35:05 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 13:04:29 )

ชื่อจารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๓๙) กำหนดเป็น "จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏ"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๑๓ - ๒๓.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงนึกถึงพระราชไมตรีที่มีต่อพระเจ้าเตากวง จึงโปรดฯให้พระจำเริญสุพรรณบัตร, หลวงสวัสดิ์ไมตรี และขุนพจนา จำทูลพระราชสาส์นพร้อมด้วยเครื่องมงคลราชบรรณาการรวมทั้งพระราชสาส์นคำหับอักษรจีนถวายแด่พระเจ้าเตากวงตามขนบที่มีมาแต่โบราณ

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒)

การกำหนดอายุ

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ กำหนดอายุจารึกจากข้อความในสมุดไทยซึ่งบันทึกไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้นายราชสารและนายชำนิเป็นผู้จารพระราชสาส์นนี้เมื่อ วันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเมีย จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๘๔ เวลา สามโมง ๖ บาท ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๕ เวลา ๐๙.๓๖ (เอกสารดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ เป็นสมุดไทยดำ เส้นดินสอ อักษรและภาษาไทย ชื่อว่า "พระราชสาส์นไปเมืองจีน")

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ตรี อมาตยกุล, "สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน," แถลงงานประวัติศาสตร์ ๑๑, ๑ - ๓ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๒๐), ๖๕ - ๑๐๗.
๒) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, "จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏ," ศิลปากร ๓๙, ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๓๙), ๑๓ - ๒๓.
๓) ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖).
๔) จยาหรง โจว, ประวัติศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๗).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๓๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170