จารึกวัดหินตั้ง

จารึก

จารึกวัดหินตั้ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดหินตั้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก อักษรและภาษาไทย, หลักที่ 95 ศิลาจารึกวัดหินตั้ง, หลักที่ 95 ศิลาจารึกวัดหินตั้ง

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ 20

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 36 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 45 ซม. สูง 92 ซม. หนา 6 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. 37”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2507) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก อักษรและภาษาไทย”
3) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 กำหนดเป็น “หลักที่ 95 ศิลาจารึกวัดหินตั้ง”
4) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “หลักที่ 95 ศิลาจารึกวัดหินตั้ง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหินตั้ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผู้พบ

นายอุปถัมภ์ เหล่าไพโรจน์

ปัจจุบันอยู่ที่

อาคารลายสือไทย ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสาร ศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2507), 83-87.
2) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 60-64.
3) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 189-193.

ประวัติ

ศิลาจารึกวัดหินตั้ง เป็นจารึกอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย จารึกเมื่อพุทธศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 1901-2000) พบที่วัดหินตั้ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จารึกอักษรจำนวน 1 ด้าน มี 36 บรรทัด

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องราวที่จารึก ได้กล่าวถึงพระมหาธรรมราชาผู้ปู่ กระทำหอมาฬก(พลับพลา ปะรำ โรงพิธี) พระมหาธาตุเจ้า และการบำเพ็ญกุศลในการสร้างถาวรวัตถุ และวัตถุอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดให้เป็น จารึกอักษรไทยสุโขทัย อายุพุทธศตวรรษที่ 20

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2546, จาก :
1) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ 95 ศิลาจารึกวัดหินตั้ง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 60-64.
2) ประสาร บุญประคอง, “ศิลาจารึกวัดหินตั้ง พุทธศตวรรษที่ 20,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 189-193.
3) ประสาร บุญประคอง, “ศิลาจารึก อักษรและภาษาไทย,” ศิลปากร 8, 3 (กันยายน 2507), 83-87.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170