จารึกวัดพันเตา

จารึก

จารึกวัดพันเตา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพันเตา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๕๓ จารึกวัดพันเตา, ศิลาจารึกจากวัดพันเตา เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๖๖)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๖๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดงอ่อน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักชำรุดเหลือเพียงส่วนเดียว

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๘.๕ ซม. สูง ๓๖ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๕๓ จารึกวัดพันเตา”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกจากวัดพันเตา เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๖๖)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพันเตา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๘) : ๑๐๓-๑๐๔.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๖ มีผู้ถวายนา เงิน และข้าพระไว้ในศาสนา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๓ ระบุ จ.ศ. ๘๘๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๖๖ อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “ศิลาจารึกจากวัดพันเตา เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๖๖),” ศิลปากร ๑๙, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๘) : ๑๐๓-๑๐๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170