จารึกวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกาม

จารึก

จารึกวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกาม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2560 16:23:40 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 16:55:37 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกาม

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ 19-20

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้านที่ 1 มี 2 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 3 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนจารึก

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “จารึกวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกาม”

ปีที่พบจารึก

พ.ศ. 2539

สถานที่พบ

วัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่บริษัท มรดกโลก จำกัด

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 160-187.

ประวัติ

จารึกวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกามนี้ เจ้าหน้าที่บริษัท มรดกโลก จำกัด พบในบริเวณนอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของเจดีย์เหลี่ยม (หรือกู่คำ) วัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2539 นายสายันต์ ไพรชาญจิตร์ นักโบราณคดี 7ว. สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้ควบคุมงานการบูรณะโบราณสถานวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำส่งให้ผู้เรียบเรียงศึกษาวิเคราะห์
พิจารณาจากรูปลักษณะทั่วไปของศิลาจารึกที่พบใหม่นี้เชื่อว่า ศิลาจารึกของเดิมเมื่อแรกสร้างนั้นน่าจะเป็นแผ่นศิลามี 4 ด้าน ขนาดใหญ่ หรือค่อนข้างใหญ่ แต่ส่วนที่พบเป็นเพียงเศษศิลาชิ้นเล็กๆ ที่แตกออกมาจากแผ่นเดิมตรงส่วนที่เป็นมุมติดต่อระหว่างด้านของแผ่นศิลาจารึก ขนาดโดยรวมของเศษศิลาจารึกที่พบด้านหนึ่งกว้าง 7 ซม. ยาว 5.5 ซม. อีกด้านหนึ่งกว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม. เห็นอักษรด้านหนึ่ง 2 บรรทัด อีกด้านหนึ่ง 3 บรรทัด ชิ้นศิลายาว 12 ซม.

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุด ปรากฏข้อความน้อยคำ ไม่สมบูรณ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปแบบอักษรน่าจะเป็นจารึกที่ใช้อักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2560, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ศิลาจารึกพบใหม่ที่เจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) และการศึกษาวิเคราะห์จารึกเวียงกุมกาม,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 160-187.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170