จารึกฐานพระพุทธรูปสลักบนงาช้าง วัดเจดีย์หลวง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปสลักบนงาช้าง วัดเจดีย์หลวง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปสลักบนงาช้าง วัดเจดีย์หลวง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๕๒ วัดเจดีย์หลวง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานไม้ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่สลักจากงาช้างจำนวน ๒ กิ่ง

ขนาดวัตถุ

สูง ๒๑๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. ๑๔๔"
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "๒๕๒ วัดเจดีย์หลวง"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๒๐๙-๒๑๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

แม่เจ้าคำแผ่น เจ้านายน้อยมหาพรหม เจ้าราชบุตร เจ้านายหนานมหาเทพ รวมถึงอัครชายาและลูกหลานทุกคน ร่วมกันสลักพระพุทธรูปจากงาช้างมงคลนามว่าปราบเมืองมาซึ่งตายลง โดยขอให้ตนได้ถึงแก่นิพพานและสมความปรารถนาในทุกสิ่ง ตอนท้ายอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พ่อเจ้าชีวิต

ผู้สร้าง

แม่เจ้าคำแผ่น เจ้านายน้อยมหาพรหม, เจ้าราชบุตร, เจ้านายหนานมหาเทพ รวมถึงอัครชายาและลูกหลานทุกคน

การกำหนดอายุ

จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ ยังไม่มีการกำหนดอายุจารึกดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาจากชื่อบุคคลและเนื้อหาที่ปรากฏในจารึก อาจสันนิษฐานได้ว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๙๙ - ๒๔๑๓) (ดูรายละเอียดได้ในเชิงอรรถอธิบาย)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, "๒๕๒ วัดเจดีย์หลวง," ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๒๐๙-๒๑๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170