จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน 2

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

117 วัดหมื่นล้าน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2422

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 7 บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป 2 องค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปบันได

ขนาดวัตถุ

ฐานสูง 13 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. 112"
2) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "117 วัดหมื่นล้าน"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519), 145-146.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ด้านหลังฐานพระพุทธรูปไม้ 2 องค์ แสดงปางห้ามญาติ 1 องค์ (สูง 18 ซม.) ปางอุ้มบาตร 1 องค์ (สูง 24 ซม.) ทั้ง 2 องค์ประทับยืนบนบันไดสูง 13 ซม.

เนื้อหาโดยสังเขป

ป้าจันพร้อมทั้งแม่, ลูกและญาติทุกคน ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางรับบาตรและปางห้ามมาร แด่วัดหมื่นล้าน โดยทำการสมโภชใหม่ในจุลศักราช 1241 ขอให้เป็นปัจจัยแก่นิพพาน อนึ่ง พระพุทธรูปที่ระบุไว้ในจารึก ว่าเป็นปางรับบาตรนั้น เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงปางอุ้มบาตร ส่วนที่ระบุว่าปางห้ามมารนั้น เมื่อพิจารณาจากลักษณะของพระพุทธรูปดังกล่าว พบว่าแท้จริงแล้วเป็นปางห้ามญาติ เนื่องจากปางห้ามมารจะประทับนั่งขัดสมาธิ ไม่ใช่ประทับยืน

ผู้สร้าง

ป้าจัน พร้อมทั้งแม่, ลูกและญาติๆ

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช 1241 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2422 ในรัชกาลพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2416-2439)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “117 วัดหมื่นล้าน,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519), 145-146.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170