จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๕

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๕

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๓๗ วัดทรายมูลเมือง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๗๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด รอบฐานพระพุทธรูป)

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๒๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. ๑๓๖"
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "๒๓๗ วัดทรายมูลเมือง"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดทรายมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดทรายมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๙๓-๑๙๔.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ที่ฐานพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัยพร้อมสาวก ๕ องค์นั่งประนมมือ ฮันส์ เพนธ์สันนิษฐานว่าตั้งใจสร้างเป็นปางเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์

เนื้อหาโดยสังเขป

อ้ายสุขและนางออนถวายพระพุทธรูปเป็นทานในการฉลองวิหารวัดทรายมูลเมืองเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ พ.ศ. ๒๔๗๙

ผู้สร้าง

อ้ายสุขและนางออน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ พ.ศ. ๒๔๗๙ ในสมัยพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส.,๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, "๒๓๗ วัดทรายมูลเมือง," ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๙๓-๑๙๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170