จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๙๔ วัดศรีเกิด

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๗ บรรทัด (ด้านหน้าฐาน ๕ บรรทัด ด้านหลัง ๒ บรรทัด)

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ วัชราสน์ (ขัดสมาธิเพชร)

ขนาดวัตถุ

สูง ๑๙ ซม. หน้าตักกว้าง ๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. ๑๒๔"
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "๑๙๔ วัดศรีเกิด"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๖๙-๑๗๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๖๓ พระครูญาณลังกา วัดทุงยูเป็นประธานสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ถวายแด่วัดศรีเกิด ในคราวฉลองวิหารและเจดีย์ โดยขอให้ผลบุญเป็นเครื่องนำตนไปสู่นิพพาน

ผู้สร้าง

พระครูญาณลังกา วัดทุงยู

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ พ.ศ. ๒๔๖๓ ในสมัย พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
ฮันส์ เพนธ์, "๑๙๔ วัดศรีเกิด," ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๖๙-๑๗๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170