จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปราสาท

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปราสาท

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปราสาท

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๓ วัดปราสาท

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๑๑๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๙๑”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๒๓ วัดปราสาท”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ภายในวิหารวัดปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๐๓.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่บนฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย รัศมีทำจากไม้ บริเวณฐานมีห่วง ๓ ห่วง คาดว่าใช้เป็นที่หามพระพุทธรูป

เนื้อหาโดยสังเขป

จุลศักราช ๙๕๒ พระยาหลวงเจ้านามว่าแสนคำ สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ เจ้าหมื่นทองมีความปรารถนา ให้ตนได้บวชในสำนักพระอริยเมไตรย ขอให้ได้เป็นพระอรหันต์ เหมือนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

ผู้สร้าง

พระยาหลวงเจ้านามว่าแสนคำและเจ้าหมื่นทอง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๙๕๒ ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๓๓ ในสมัย สาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อ ขุนนางพม่าครองเมืองเชียงใหม่ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๒๒-๒๑๕๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๒๓ วัดปราสาท,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๐๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170