จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผาบ่อง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผาบ่อง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผาบ่อง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๐ วัดผาบ่อง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๗๘

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๙๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๘๙”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๒๐ วัดผาบ่อง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดผาบ่อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดผาบ่อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๙๓-๙๔.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุ จ.ศ. ๘๙๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๗๘ อันเป็นสมัยที่พระเมืองเกษเกล้าปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๖๘-๒๐๘๑) (ช่วงครองราชย์ครั้งที่ ๑)

ผู้สร้าง

มหาเถรญาณตะนะเจ้า และนักบุญทั้งหลาย

การกำหนดอายุ

พ.ศ. ๒๐๗๘ มหาเถรญานตะนะเจ้า เป็นผู้นำนักบุญทั้งหลาย เจ้านาย และบัณฑิต อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ วัดมังคลอารามขี้เหล็ก

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๒๐ วัดผาบ่อง,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๙๓-๙๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170