จารึกวัดสรศักดิ์

จารึก

จารึกวัดสรศักดิ์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 16:21:43 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดสรศักดิ์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 9 ก, หลักที่ 49 ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์, สท. 25

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช 1960

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 35 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 96 ซม. สูง 144 ซม. หนา 19 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. 25”
2) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 กำหนดเป็น “หลักที่ 9 ก.”
3) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 กำหนดเป็น “หลักที่ 49 ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์”
4) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ พุทธศักราช 1960”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2498

สถานที่พบ

มุมตะวันตกเฉียงเหนือของตระพังสอ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผู้พบ

หน่วยขุดแต่งและบูรณะเมืองสุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 82-88.
2) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 128-134.

ประวัติ

ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์เป็นหินชนวน ลักษณะแผ่นรูปใบเสมา ขนาดความกว้าง 96 ซม. สูง 144 ซม. หนา 19 ซม. มีจารึกอักษรสุโขทัย ภาษาไทยจำนวน 35 บรรทัด จารึกเมื่อพุทธศักราช 1960 ศิลาจารึกหลักนี้ หน่วยขุดแต่งและบูรณะเมืองสุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร พบที่มุมตระพังสอด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เนื้อหาโดยสังเขป

ได้กล่าวถึงนายอินทรศักดิ์ขอที่ดินจากเจ้าท่านออกญาธรรมราชาเพื่อสร้างอาราม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 17 บอกศักราชคือ “ศักราชขึ้นเก้าตัว” หมายความว่าเลขท้ายของศักราชนั้นๆ เป็นเลข 9 หรือที่เรียกว่า “นพศก” และตรงกับปีวอกนั้น ได้แก่ พ.ศ. 1959 (จ.ศ. 778) และในบรรทัดที่ 20-21 มีข้อความว่า “ศักราชขึ้นตัวหนึ่ง ระกาสัมฤทธิศก”, คำว่า “ศักราชขึ้นตัวหนึ่ง” ในที่นี้ หมายความว่า ศักราชนั้นๆ เพิ่มจำนวนเลขอีกตัวหนึ่ง เช่น พ.ศ. 1959 เมื่อเพิ่มเลขท้ายอีกตัวหนึ่งก็เป็น 1960

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2546, จาก :
1) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ พุทธศักราช 1960,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 128-134.
2) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ 49 ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 82-88.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; St_2500_C)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170