จารึกวัดสรศักดิ์

จารึก

จารึกวัดสรศักดิ์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดสรศักดิ์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๙ ก, หลักที่ ๔๙ ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๖๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๙๖ ซม. สูง ๑๔๔ ซม. หนา ๑๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๒๕”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ กำหนดเป็น “หลักที่ ๙ ก.”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๔๙ ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์”
๔) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ พุทธศักราช ๑๙๖๐”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๙๘

สถานที่พบ

มุมตะวันตกเฉียงเหนือของตระพังสอ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผู้พบ

หน่วยขุดแต่งและบูรณะเมืองสุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๘๒-๘๘.
๒) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๒๘-๑๓๔.

ประวัติ

ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์เป็นหินชนวน ลักษณะแผ่นรูปใบเสมา ขนาดความกว้าง ๙๖ ซม. สูง ๑๔๔ ซม. หนา ๑๙ ซม. มีจารึกอักษรสุโขทัย ภาษาไทยจำนวน ๓๕ บรรทัด จารึกเมื่อพุทธศักราช ๑๙๖๐ ศิลาจารึกหลักนี้ หน่วยขุดแต่งและบูรณะเมืองสุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร พบที่มุมตระพังสอด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เนื้อหาโดยสังเขป

ได้กล่าวถึงนายอินทรศักดิ์ขอที่ดินจากเจ้าท่านออกญาธรรมราชาเพื่อสร้างอาราม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑๗ บอกศักราชคือ “ศักราชขึ้นเก้าตัว” หมายความว่าเลขท้ายของศักราชนั้นๆ เป็นเลข ๙ หรือที่เรียกว่า “นพศก” และตรงกับปีวอกนั้น ได้แก่ พ.ศ. ๑๙๕๙ (จ.ศ. ๗๗๘) และในบรรทัดที่ ๒๐-๒๑ มีข้อความว่า “ศักราชขึ้นตัวหนึ่ง ระกาสัมฤทธิศก”, คำว่า “ศักราชขึ้นตัวหนึ่ง” ในที่นี้ หมายความว่า ศักราชนั้นๆ เพิ่มจำนวนเลขอีกตัวหนึ่ง เช่น พ.ศ. ๑๙๕๙ เมื่อเพิ่มเลขท้ายอีกตัวหนึ่งก็เป็น ๑๙๖๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ พุทธศักราช ๑๙๖๐,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๒๘-๑๓๔.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๔๙ ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๘๒-๘๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; St_2500_C)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170