จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกบนแผ่นหินชนวน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

จารึก

จารึกบนแผ่นหินชนวน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนแผ่นหินชนวน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๕๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน สีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๓.๖ ซม. สูง ๓๑.๒ ซม. หนา ๓ มิลลิเมตร

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "สพ. ๑๐ จารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ"
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกบนแผ่นหินชนวน”

ปีที่พบจารึก

สมัยรัชกาลที่ ๖

สถานที่พบ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

กุฏิเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๑๘) : ๑๐๖ – ๑๐๗.

ประวัติ

จารึกนี้ถูกพบที่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการตีพิมพ์ลงใน วารสารศิลปากร ในพ.ศ. ๒๕๑๘ ชื่อบทความ "คำอ่านศิลาจารึกบนแผ่นหินชนวน" โดย ประสาร บุญประคอง

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นคำแปลของจารึกลานทอง ๒ ชิ้นซึ่งพบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จารด้วยอักษรขอม ภาษาบาลี ชิ้นที่ ๑ คือ "จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์" ซึ่งเป็นพระสุพรรณบัฏของพระองค์เอง ส่วนชิ้นที่ ๒ คือ "จารึกลานทอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี" กล่าวถึง กษัตริย์พระองค์หนึ่งโปรดให้สร้างสถูปและบรรจุพระบรมธาตุ ต่อมาพระโอรสของกษัตริย์พระองค์นั้น ได้ทำการปฏิสังขรณ์และบรรจุพระบรมธาตุ รวมทั้งบูชาด้วยเครื่องบูชาต่างๆ เช่น ทองคำ โดยตั้งความปรารถนาขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกว่า "พระพุทธศักราช ๒๔๕๖" ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ประสาร บุญประคอง, "คำอ่านศิลาจารึกบนแผ่นหินชนวน,” ศิลปากร ๑๙, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๑๘) : ๑๐๖ - ๑๐๗.
๒) มนัส โอภากุล, "ลานทองจารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรี," ศิลปวัฒนธรรม ๑๐, ๑๑ (สิงหาคม ๒๕๓๓) : ๒๔ - ๓๒.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170