จารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

จารึก

จารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 16:45:04 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช 2444

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 31 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อน สีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง 58 ซม. สูง 96 ซม. หนา 6 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "พล. 7 จารึกพระศรีรัตนมหาธาตุ"
2) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 กำหนดเป็น "หลักที่ 183 จารึกบนแผ่นหินอ่อน"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517), 98 - 99.

ประวัติ

ศิลาจารึกนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 ในพ.ศ. 2517 โดยเรียกว่า "หลักที่ 183 จารึกบนแผ่นหินอ่อน"

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2444 รัชกาลที่ 5 โปรดให้หล่อพระพุทธรูปตามแบบพระพุทธชินราช เพื่อเป็นประธานในอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และทรงปลูกต้นโพธิ์ในบริเวณที่ตั้งพิมพ์หล่อพระ ให้ตรงตามตำนานการปลูกต้นโพธิ์สามเส้าในบริเวณที่หล่อพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 5)

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกว่า "…พระพุทธสาสนกาลล่วงแล้ว 2444 พรรษา" คือ พ.ศ. 2444

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก:
1) ประสาร บุญประคอง"หลักที่ 183 จารึกบนแผ่นหินอ่อน," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517), 98 - 99.
2) ธงทอง จันทรางศุ, เรียบเรียง, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534).
3) จิราพร อังกูรสุทธิพันธ์, วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2539).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170