จารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

จารึก

จารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 16:45:04 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อน สีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๘ ซม. สูง ๙๖ ซม. หนา ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "พล. ๗ จารึกพระศรีรัตนมหาธาตุ"
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ กำหนดเป็น "หลักที่ ๑๘๓ จารึกบนแผ่นหินอ่อน"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๗), ๙๘ - ๙๙.

ประวัติ

ศิลาจารึกนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ ในพ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเรียกว่า "หลักที่ ๑๘๓ จารึกบนแผ่นหินอ่อน"

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๔๔ รัชกาลที่ ๕ โปรดให้หล่อพระพุทธรูปตามแบบพระพุทธชินราช เพื่อเป็นประธานในอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และทรงปลูกต้นโพธิ์ในบริเวณที่ตั้งพิมพ์หล่อพระ ให้ตรงตามตำนานการปลูกต้นโพธิ์สามเส้าในบริเวณที่หล่อพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. ๕)

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกว่า "…พระพุทธสาสนกาลล่วงแล้ว ๒๔๔๔ พรรษา" คือ พ.ศ. ๒๔๔๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ประสาร บุญประคอง"หลักที่ ๑๘๓ จารึกบนแผ่นหินอ่อน," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๗), ๙๘ - ๙๙.
๒) ธงทอง จันทรางศุ, เรียบเรียง, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔).
๓) จิราพร อังกูรสุทธิพันธ์, วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๓๙).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๗)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170