จารึกวัดสมเด็จ

จารึก

จารึกวัดสมเด็จ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2555 10:38:26 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดสมเด็จ

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๑๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม่ปรากฏ

ลักษณะวัตถุ

ไม่ปรากฏ

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๔ ซม. ยาว ๓๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พร. ๑๐”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พร. ๑๐ จารึกวัดสมเด็จ พ.ศ. ๒๔๑๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์วัดหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (สำรวจเมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๕๘ – ๒๕๙.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๐๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๑๖ ครูบาหลวงเจ้ามหาเทพวังโสซึ่งเป็นประธานฝ่ายใน และองค์สมเด็จมหาราชหลวงเป็นประธานฝ่ายนอก ร่วมกันสร้างพระอุโบสถ ด้วยกิจแห่งศรัทธานี้ใช้เงินทั้งสิ้น ๓๔๔ บาท

ผู้สร้าง

ครูบาหลวงเจ้ามหาเทพวังโส

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๒๓๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๖ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๔๐) และอยู่ในช่วงเดียวกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: นิสา เชยกลิ่น, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๕, จาก:
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พร. ๑๐ จารึกวัดสมเด็จ,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน,  ๒๕๓๔), ๒๕๘ - ๒๕๙.
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๐๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๐๘.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170