จารึกเสาแปดเหลี่ยม

จารึก

จารึกเสาแปดเหลี่ยม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเสาแปดเหลี่ยม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๓๙ จารึกเสาศิลาแปดเหลี่ยม

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๘๕๙

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทรายสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

เสาแปดเหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

สูง ๓๑๐ ซม. วัดโดยรอบ ๑๖๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กท. ๓๗”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๓๙ จารึกเสาศิลาแปดเหลี่ยม”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกเสาแปดเหลี่ยม”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

หน้าพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หน้าพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ฯ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๓๙-๔๑.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๙-๓๒.

ประวัติ

ศิลาจารึกเสาแปดเหลี่ยมนี้ เคลื่อนย้ายจากที่ใดไม่ปรากฏหลักฐาน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อพิมพ์เผยแพร่ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็นหลักที่ ๓๙ แต่การรวบรวมจารึกเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย ครั้งนี้ ได้เปลี่ยนชื่อจารึกใหม่ ใช้ชื่อว่า จารึกเสาแปดเหลี่ยม

เนื้อหาโดยสังเขป

ระบุเพียงวัน, เดือน, ปี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ได้ระบุเลขมหาศักราช คือ ๑๒๓๘ ซึ่งตรงกับพุทธศักราช ๑๘๕๙

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกเสาแปดเหลี่ยม,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๙-๓๒.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๓๙ จารึกเสาศิลาแปดเหลี่ยม,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๓๙-๔๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170